Varkauden Seudun
Omaishoitajat ry

OmaisoivaTarjoaa omaishoitajille yksilöllisen hetken.
Kohtaamishetken työntekijän kanssa, - neuvonta- tai keskusteluhetken:
-puhelimessa/sähköpostissa
-toimistolla
-omaishoitajan kotona

Hetki sanana myös kuvastaa hyvin sitä kestoa eli tarkoitus tämän alla olevissa sisällöissä on, että toiminta on yksittäisiä tilanteita ja hetkiä esim. ohjaamis- ja kohtaamistilanteita.

OivaHetken voi varata yhdistyksen työntekijältä:
Mirja Hakkarainen 050 464 1889
varkaudenseudunomaishoitajat@outlook.com


Tietoiskuja omaishoidosta järjestetään siellä, missä ihmiset liikkuvat, esimerkiksi kauppakeskuksissa.


Kahvilat ovat avoimia tilaisuuksia, joissa voi kysyä omaishoidosta, tutustua omaishoitajiin ja paikallisyhdistyksen toimintaan. Ei edellytä sitoutumista.


Säännöllisesti kokoontuvat omaishoitajien ryhmät sopivat kaikille, jotka kaipaavat pysyvää vertaisjoukkoa.


16 tunnin valmennus avaa ovia omaishoitajuuteen, yhteiskunnan palveluihin, hoitotyöhön ja avustamiseen sekä omaishoitajan voimavaroihin.